کلیشه خانواده کامل

در جامعه، در اغلب کتاب‌ها و بیشتر مناسبت‌ها، خانواده کامل به عنوان خانواده‌ای شامل پدر، مادر و فرزند تعریف شده است. کودک والدین زندانی با دیدن این کلیشه‌ها، خانواده‌ خود … Continue Reading →

روزهای خاص و نیازهای ویژه کودک فرد زندانی

روز اول مدرسه، روزفراغت از یک مقطع تحصیلی، جشن تولد، روزهایی که به نام پدر یا مادر ثبت شده‌اند، جشن‌های ملی یا مذهبی و اتفاقات خاصی مانند بیماری می‌توانند نیازهای … Continue Reading →

قرار ندادن کودک در مرکز توجه

با زندانی شدن والدین کودک، اطرافیان او ممکن است این موضوع را با گفتار یا رفتار خود بروز دهند و به او نگاه ترحم آمیز داشته باشند.   آن‌چه کودک … Continue Reading →

معرفی کتاب «جای خالی مامان»؛ تجربه شنیده نشده کودکان زندانیان

ابتدا تشکر می‌کنم از شورای بهرنگ و کانون دموکراتیک ایرانیان دالاس برای برنامه ریزی و اجرای این برنامه با اهمیت. همچنین سپاس ویژه‌ام رو تقدیم می‌کنم به خانم دکتر قهاری … Continue Reading →

ایجاد حداقل تغییر در روال زندگی کودک

زندانی شدن والدین، تغییر بزرگی در زندگی کودک است که می‌تواند به اختلال اضطراب در کودک منجر شود. آیا می‌دانستید هر تغییر دیگری در زندگی کودک از تغییر دکوراسیون خانه … Continue Reading →