تاریخچه

کودکان٬ به دلایل مختلف دچار آسیب می شوند. کویپی بر آسیب هایی متمرکز شده است که در اثر غیبت پدر/مادر ایجاد می شود. کویپی٬ تمرکز خود را بر غیبت پدر/مادر در اثر زندانی شدن گذاشته است٬ بدون در نظر گرفتن مکان یا علت آن.
از نظر علمی٬ شباهت بین آثار ناشی از غیبت پدر و مادر٬ فارغ از دلایل آن٬ بیشتر از تفاوت های آن است. در کویپی٬ به هر دو جنبه٬ تفاوت ها و شباهت های غیبت پدر و مادر با دلایل گوناگون می پردازیم. باور داریم که به اشتراک گذاشته شدن داستان افراد با تجربه های متفاوت٬ می تواند مورد استفاده افراد مختلف .در هر جای دنیا باشد. همچنین معتقدیم انجام تحقیقات تازه می تواند دانش ما را در برخورد با انواع آثار ناشی از غیبت پدر و مادر به خصوص در اثر زندانی شدن آن ها٬ افزایش دهد.
کویپی٬ در آگوست ۲۰۱۴ ( نیمه مرداد ماه ۱۳۹۳ )‌ ایجاد شده است. با این حال٬ ایده اصلی شکل گیری این موسسه٬ به یک سال قبل از ان باز می گردد. هرچند این ایده نیز یک باره متولد نشده است. حدود ده سال پیش٬ وقتی که سازمان های نوپایی درباره و برای کودکان در ایران شکل گرفت٬ ریشه های اولیه کویپی٬ موسسه ای برای کودکان زندانیان نیز جوانه زد. از آن زمان٬ ما به راه های متفاوت برای حفاظت و کمک به کودکانی می اندیشیم که تجربه غیبت پدر/مادرشان را دارند.
اکنون٬ کویپی٬ راهی است برای داشتن جهانی که در آن کودکان آسیب های ناشی از غیبت پدر و مادرشان را تا بزرگسالی بر دوش حمل نکنند.
دلایل مختلفی غیبت پدر/مادر را باعث می شوند؛ از مرگ تا زندان٬ از طلاق تا مهاجرت. باور داریم که هیچ کس نمی تواند تمام این علت ها را کنترل کند. برخی از آن ها٬ بخشی از طبیعت زندگی اند و برخی دیگر در اثر رفتار پدر و مادر به عنوان انسان ایجاد می شوند. با این حال٬ بدون در نظر گرفتن علت واقعه٬ می تونیم آثار آن را بر روی کودکان کنترل کنیم.
به عنوان اولین قدم٬ باید آثار منفی ناشی از غیبت پدر/مادر را بشناسیم. کویپی٬ به جمع آوری٬ دسته بندی٬ در صورت نیاز٬ ترجمه و انتشار آثار علمی مرتبط با غیبت پدر/مادر خواهد پرداخت و درصورت نیاز٬ به تحقیقات موردی اقدام خواهد کرد تا به این وسیله به آموزش جامعه در رابطه با نحوه رفتار با کودکانی که تجربه غیبت پدر / مادرشان را داشته اند٬ بپردازد.
کویپی موسسه ای غیر انتفاعی است. تمام خدمات این موسسه٬ به صورت رایگان ارایه می شود. هر در آمد یا کمک مالی که به کویپی تعلق پیدا کند٬ برای ارایه خدمات و توسعه فعالیت هایش به کار خواهد رفت. کویپی موسسه ای مستقل است و به نهاد یا جریان خاصی وابستگی ندارد و مهم ترین دغدغه ما٬ حقوق بشر و کودک است. بنابراین٬ کویپی٬ در صورتی به جمع آوری کمک مالی٬ وام یا خیریه خواهد پرداخت که آن را از موسسات یا افراد شناخته شده و قابل اعتماد دریافت کند٬ موسسات و افرادی  که می توانند کویپی را در رسیدن به اهدافش یاری کنند. با این حال باور داریم که بیشتر از کمک های مالی٬ ما٬ دست در دست هم می توانیم دنیا را به نفع کودکان تغییر دهیم.

۱ Comment

Leave a Comment