حامد فرمند

حامد فرمند متولد و بزرگ شده تهران است (۱۳۵۴). مادرش در حالی که او شش سال داشت٬ به دلایل سیاسی دستگیر شد و به مدت پنج سال در زندان بود. او در سن ۳۴ سالگی به فکر تاسیس Hamedموسسه ای افتاد تا به حمایت از کودکانی که والدین زندانی داشته اند بپردازد. او دو سال بعد٬ مقدمات تاسیس موسسه کودکان زندانیان را فراهم کرد.
حامد٬ حدود بیست سال تجربه کار و بیش از پنج سال تجربه مدیریت در حوزه های مختلف را دارد و سه سال به صورت ثابت و حدود هشت سال به صورت آزاد تجربه روزنامه نگاری دارد.
او در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به آمریکا مهاجرت کرد و در حال حاضر در کنار توسعه فعالیت‌های موسسه غیر انتفاعی کودکان زندانیان، در یک رستوران زنجیره ای به کار مشغول است.

Comments are closed.