دکتر معصومه دژمان

MasoumehDejman

دکتر معصومه دژمان، در حال حاضر در حال گذراندن دوره فوق دکترای سلامت روان در دانشکده بلومبرگ، دانشگاه جانزهاپکینز، معتبرترین دانشکده بهداشت در امریکا است. ایشان به صورت همزمان عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و رفاه اجتماعی در تهران، ایران است. تحصیلات وی پزشک عمومی  و فوق لیسانس بهداشت عمومی از ایران و دکترای سلامت روان از دانشگاه کارولیسنکای سوئد است.

دکتر دژمان نویسنده ۴۰ مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی است. وی عضو هیات تحریریه تعدادی مجلات علمی در حیطه سلامت عمومی است.

حوزه اصلی تحقیقات وی تاثیر فرهنگ و نژاد بر افسردگی خصوصا در زنان، و همچنین رفتارهای  گروه های در معرض خطر شامل زندانیان، روسپی ها، کودکان خیابانی و سوء مصرف کنندگان مواد است.

ایشان مجری طرح های تحقیقاتی در سطح ملی در ایران بوده است و از سازمان ملل بودجه پژوهشی دریافت کرده است. دکتر دژمان عضو آکادمی اپیدمیولوژی امریکا است.

Comments are closed.