دکتر شروین آثاری

Shervin2

دکتر شروین آثاری، متولد ۱۳۵۵ ٬ تهران٬ ایران٬ در حال حاضر هیات علمی پژوهشی دپارتمان روانپزشکی و همچنین دانشکده بهداشت دانشگاه میشیگان است. تحصیلات وی پزشک عمومی از ایران و فوق لیسانس آموزش بهداشت و همچنین فوق دکتری نابرابری سلامت از دانشکده بهداشت دانشگاه میشیگان است. دکتر آثاری نویسنده ۱۵۰ مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی است. وی همچنین عضو هیئت تحریریه مجلات علمی متعدد نیز هست. حیطه اصلی تحقیقات وی سلامت روان، تاثیر جنیست و نژاد در سلامت روان، و رفتارهای پرخطر شامل سوء مصرف مواد، خودکشی، و خشونت است. دکتر آثاری عضو هیات مدیره کالج اپیدمیولوژی امریکا و همچنین سفیر «سازمان علمی بهداشت عمومی ایران» است. ایشان همچنین عضو انجمن بهداشت عمومی، آکادمی علوم رفتاری و همچنین جامعه مطالعات طب رفتاری در امریکا است.

دکتر آثاری به مدت سه سال، سابقه همکاری نزدیک در مطالعاتی داشته است که هدف آنها ارتقای رفتار والدین و به صورت ثانویه ارتقای رفتار نوجوانان سیاهپوست در امریکا بوده است.

دکتر آثاری عضو هیات مدیره کالج اپیدمیولوژی و آکادمی علوم رفتاری امریکا و همچنین سفیر «سازمان علمی بهداشت عمومی ایران» است. ایشان همچنین عضو جامعه طب رفتاری در امریکا است.

Comments are closed.