پیام‌های آموزشی-حمایتی

در این صفحه، می‌توانید پیام‌های آموزشی-حمایتی درباره کودکان زندانیان، نیازها، احساسات، آثار روانی زندانی شدن والدین بر کودک و نحوه رفتار مناسب با آن‌ها را دنبال کنید.

این پیام‌ها به صورت مرتب منتشر خواهند شد و مجموعه‌ به هم پیوسته‌ای را دنبال خواهند کرد.

در ماه اول به شرح مختصر آثار زندانی شدن والدین بر کودکان خواهیم پرداخت.

پیام‌ها از طریق این صفحه یا صفحه اصلی وبسایت قابل دنبال کردن هستند. همچنین از طریق شبکه‌های اجتماعی کویپی نیز می‌توانید دنبال کننده پیام‌ها باشید.

برای خواندن هر پیام روی عناوین آن‌ها کلیک کنید.

آثار روانی زندانی شدن والدین بر کودکان – اضطراب

Comments are closed.