دکتر چاک اپلبی

Chuck Appleby

دکتر چاک اپلبی٬ مدیر موسسه اپلبی و همکاران است. این موسسه به توسعه رهبری و مشاوره سازمانی می پردازد. او بیش از سی سال تجربه مدیریت٬ مشاوره و مربی گری در سازمان های دولتی٬ صنایع و موسسات غیر انتفاعی دارد. او همچنین در دو شرکت صنعتی هوافضا تجربه کاری دارد.

دکتر چاک عضو موسس موسسه جهانی برای اقدامات آموزشی است. چاک همچنین عضو هیات مدیره مرکز حمایت از دانش آموزان مدارس عمومی منطقه واشنگتن دی سی آمریکاست.

دکتر چاک عضو هیات علمی برنامه گواهی توسعه سازمانی دانشگاه جرج تاون است.

وی مدرک دکترای خود را از دانشگاه جان هاپکینز در زمینه ارتباطات بین الملل و مدرک لیسانس خود را در زمینه تاریخ و اقتصاد از کالج دارتموس دریافت کرده است.

Comments are closed.