مربی کیست؟ 

– یک فرد بزرگسال می‌تواند نقش الگو را برای کودک ایفا کند و اثر مثبتی در مسیر رشد او بگذارد

– لازم نیست تا مربی تخصص ویژه‌ای داشته باشد. کیفیت رابطه او با کودک مهم‌تر است 

– جنسیت مربی و کودک و سن کودک در شکل‌گیری این رابطه اثرگذارند 

Comments are closed.