حمایت از پژوهش و انتشار تحقیقات در حوزه کودکان-مادران زندانی در زندان‌های ایران

با حمایت از این طرح به ما کمک خواهید کرد تا اطلاعات دقیق‌تری را در مورد کودکان - مادران زندانی در ایران تهیه و منتشر کنیم، فرصت گفت‌وگوی دقیق‌تر برای بهبود وضعیت عمومی کودکان و مادران زندانی‌شان ایجاد کنیم و زمینه ارتقای سطح سلامت آن‌ها فراهم کنیم.
0.02% Raised
$1.00 donated of $5,000.00 goal
1 Donors
21 Days Left

Your Donation
Your Details
Payment
Choose Your Payment Method
Categories:

Comments are closed.