همراهی  با کودک بعد از هر ملاقات 

خداحافظی از والدین زندانی اغلب در زمان محدود و بدون امکان برقراری تماس فیزیکی رخ می‌دهد که می‌تواند عامل ایجاد فشار روانی باشد. کودک ممکن است دچار اضطراب جدایی شده … Continue Reading →

آماده سازی شرایط ملاقات

روزها یا ساعات قبل از ملاقات، کودک ممکن است گوشه‌گیر یا پرخاشگر شده باشد. رفتار کودک خود را زیر نظر بگیرید و مراقب او باشید. پیش از حضور در محل … Continue Reading →

آماده سازی کودک برای اولین ملاقات 

در بسیاری از نظام‌های قضایی فاصله بین دستگیری و اولین ملاقات طولانی و گاه نامعلوم است. آیا می‌دانید اولین ملاقات می‌تواند اضطراب شدیدی برای کودک به همراه داشته باشد؟ در … Continue Reading →

اهمیت ملاقات در زندان؛ بازسازی و حفظ رابطه، هماهنگی تربیتی

محل ملاقات و فضای زندان می‌تواند برای کودک اضطراب آفرین باشد. زمان محدود ملاقات و حضور افراد غریبه در سالن ملاقات و همچنین فاصله بین دیدارها می‌توانند این اضطراب را … Continue Reading →

درک احساس کودک؛ کودکی سالم‌تر

آیا می‌دانستید؟ درک احساس کودک توسط ما و خودش، اعتماد به نفس او را بالاتر می برد. کودکی که احساسش را شناخته کمتر در نقش قربانی باقی می ماند. کودکی … Continue Reading →